2014-02-16

usona dvorak international keyboard in ubuntu / linux: esperanto "u" with breve/hoketo/luneto

se vi uzas linukson / ubuntu, kaj vi tajpas uzante internacian dvorak-an klavaron, vi eble ekkonsciis ke por fari ĝ, oni premas ^ kaj g, ktp por tajpi aliajn cxapelitajn literojn (kun la cirkumflekso).  sed por tajpi ŭ, ne tiom simplas.  ^ kaj u faras û, sed kiel tajpi ŭ?

RESPONDO:  unue premu dekstra-alt (AltGr) + shift + 9, kaj malpremu, kaj premu 'u'.

laŭ la dosiero "/usr/share/X11/xkb/symbols/us"
sub "dvorak-intl"
la "dead_breve" klavo estas tajpita per alt+shift+9.  "dead" signifas ke la hoketo/"breve" aperos sur la sekve tajpita litero.   la tria kaj kvara kolumnoj estas atingebla per la dekstra "alt" klavo--la tria sen "shift" kaj la kvara kun "shift".

uzu "sudo vim ./us" por redakti la klavaron.  trovu "u, U, uacute, Uacute" sub "dvorak-intl", kaj anstataŭ "uacute" tajpu "ubreve", kaj anstataŭ "Uacute" tajpu "Ubreve":

 key <AC04> { [         u,          U,        ubreve,           Ubreve ] };

tiel, oni povas premu dekstra 'alt' + 'u' por tajpi 'ŭ' pli facile.

--

if you use linux / ubuntu, and type using the interational dvorak keyboard layout, you might've noticed that to make a ĝ, one presses ^ and g etc in order to type hatted letters (with the circumflex).  but to type û, it's not that simple.  ^ and u make û, but how to type ŭ?

ANSWER: first press right-alt (AltGr) + shift +9 and let go, and then press 'u'.

according to the file "/usr/share/X11/xkb/symbols/us"
under "dvorak-intl"
the "dead_breve"key is typed by pressing alt+shift+9.  "dead" means that the breve will appear on the next letter typed.  the third and fourth columns art attainable by the right "alt" key--the third without shift and the fourth with shift.

use "sudo vim ./us" to edit the keyboard. find "u, U, uacute, Uacute" under "dvorak-intl", and instead of "uacute" type "ubreve", and instead of "Uacute" type "Ubreve":

 key <AC04> { [         u,          U,        ubreve,           Ubreve ] };

this way, one can press right 'alt' + 'u' to type 'ŭ' more easily.